ಗೀಜಗನ ಗೂಡಿನಲಿ… ಅಂದು… ಇಂದು…

– ಆನಂದ್.ಜಿ.

geejaga

ಗೀಜಗನ ಗೂಡಿನಲಿ
ಈ ಜಗದ ಕತೆಯಿಹುದು
ಸೋಜಿಗದ ವ್ಯತೆಯಿಹುದು… ಬಂದು ನೋಡಾ ||

ಅಂದು

ದಟ್ಟ ಹಸುರಿನ ನಡುವೆ
ಪುಟ್ಟಗೂಡುಗಳೆಡೆಗೆ
ಕೆಟ್ಟಮನುಜನ ದಿಟ್ಟಿ ಸೋಕದಂತೆ ||

ಎತ್ತ ನೋಡಲು ಕಾಡು
ಸುತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾಳು
ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಲು ಉಂಟು ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ ||

ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಹಿಮಗಾಳಿ
ಮಯ್ ನಡುಗಿಸಿರಲು ಚಳಿ
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತಬ್ಬಿ ||

ಇಂದು

ಸುರಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ಮಳೆಯು
ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಇಳೆಯು
ಉರಿಬಿಸಿಲು ಹೊರಗೆಲ್ಲಾ, ಗೂಡು ಬೆಂಕಿ ||

ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲಾ
ಹುಟ್ಟಿರಲು ಅರೆ ಕಾವಿಗೆ
ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಡಕಲಾಗಿ ||

ರೆಕ್ಕೆಯಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ
ಕೊಕ್ಕಿನಲಿ ಹುಳವಿಲ್ಲ
ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಲು ಸುತ್ತ ಕಾಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ||

ಹಸಿರ ಸುಟ್ಟರು ಅವರು
ಉಸಿರ ಬಿಟ್ಟೆವು ನಾವು
ಹೆಸರಾದರೂ ಉಳಿದೀತೆ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ||

(ಚಿತ್ರ:  www.madibirder.blogspot.com)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

1 Response

 1. sridharsaligram says:

  ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಮಾತ್ರಾ ತ್ರಿಪದಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ… ಆದರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ಸವರೆಣಗಳು ಬೇಕಿವೆ…

  ಗೀಜಗನ ಗೂಡಿನೊಳ
  ಗೀಜಗದ ಕತೆಯಿರಲು
  ಸೋಜಿಗದ ವ್ಯತೆಯಿಹುದು… ಬಂದು ನೋಡಾ ||

  ಅಂದು

  ದಟ್ಟ ಪಸಿರೊಳಗಿರುವ
  ಪುಟ್ಟಗೂಡುಗಳೆಡೆಗೆ
  ಕೆಟ್ಟಮನುಜನ ದಿಟ್ಟಿ ಸೋಕದಂತೆ ||

  ಎತ್ತ ನೋಡಲು ಕಾಡು
  ಸುತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾಳು
  ಪಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದುಂಟು ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ ||

  ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಹಿಮಗಾಳಿ
  ಮಯ್ ನಡುಗಿಸಿರಲು ಚಳಿ
  ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡಿನೊಳಗಮ್ಮ ತಬ್ಬಿ ||

  ಇಂದು

  ಸುರಿಯಲಿಲ್ಲವೊ ಮಳೆಯು
  ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರಲಿಳೆಯೊ
  ಳುರಿಬಿಸಿಲು ಹೊರಗೆಲ್ಲ, ಗೂಡು ಬೆಂಕಿ ||

  ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ
  ಪುಟ್ಟಿರುವುದರೆ ಕಾವ್ಗೆ
  ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಡಕಲಾಗಿ ||

  ರೆಕ್ಕೆಯಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ
  ಕೊಕ್ಕಿನಲಿ ಹುಳವಿಲ್ಲ
  ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಲು ಕಾಳದೆಲ್ಲುಮಿಲ್ಲ ||

  ಹಸಿರ ಸುಟ್ಟಿದ ರವರು
  ಉಸಿರ ಬಿಟ್ಟೆವು ನಾವು
  ಹೆಸರಾದರುಳಿದೀತೆ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ||

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: