ಒಲವಿನ ನುಡಿ

ಜಯತೀರ‍್ತ ನಾಡಗವ್ಡ

Hearts-Wallpaper

ಮನಸೆಂಬ ಮಂಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ ನೀನು ಕಡ್ಡೀಯ ಚುಚ್ಚಿದೆ
ಅದಕೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತರುನಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ
ಇಶ್ಟಾದರೂ ಈ ಮನ ನಿನ್ನನೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹುಚ್ಚಿದೆ, ಎಂದೂ ಆರದ ಕೆಚ್ಚಿದೆ.

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅವಳು
ಕನಸಲೂ ಮನಸಲೂ
ಸದಾಕಾಲ ತುಂಬಿದೆ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನದೆ ಅಮಲು
ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕವಲು?
ಆಟವಾಡದಿರು ಈ ಮನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
…..ನನ್ನ ಮನವಲ್ಲ ಆಟದ ಬಯಲು

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: