ತಾಯ ರುಣವು ತೀರಲಿ

– ಶ್ವೇತ ಪಿ.ಟಿ.

kanada-rajyotsava

ಕಡೆದ ಕಲ್ಲು ಶಿಲ್ಪವಾಗಿ
ಇತಿಹಾಸವ ಸಾರಿದೆ
ದಾಸ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಿ
ಜ್ನಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದೆ

ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸಿರಿಯು ಮೆರೆದು
ಬಾವ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದೆ
ಕನ್ನಡ ಗುಡಿ ಬಾವಯ್ಕ್ಯದಿ
ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ

ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಹಿರಿಮೆ ಹೊತ್ತು
ಸುವರ‍್ಣ ತೇರು ಸಾಗಲಿ
ಕನ್ನಡ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿಯ ಬೇರು
ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆ ಹರಡಲಿ

ಎಲ್ಲರೆದೆಯ ದರ‍್ಪಣದಿ
ಕನ್ನಡದ ಬಿಂಬ ಮೂಡಲಿ
ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿ ಈ ನೆಲದಿ
ತಾಯ ರುಣವು ತೀರಲಿ

(ಚಿತ್ರ: putti-prapancha.blogspot.com )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s