ನೆತ್ತರನೊಯ್ದರು ಮೇಲಕೆ ಕೊಂಡು…

ಕಿರಣ್ ಬಾಟ್ನಿ.

Map_karnataka_flag

 

ಉತ್ತರ ಕರ‍್ನಾಟಕವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಹಗೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಉತ್ತರ:

ನೆತ್ತರನೊಯ್ದರು ಮೇಲಕೆ ಕೊಂಡು
ಹತ್ತಿಯ ನೂಲನು ಸುತ್ತುತ ಬಂದು

ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರವೆಂದರು
ಹತ್ತಲು ಮರೆಯಿರಿ ಹೆತ್ತವಳನ್ನು

ಅತ್ತಣದಾಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು
ಬತ್ತಲಿ ಹಳಬಳು ಗತ್ತೇನಿವಳದು

ಆಹಾ ಎತ್ತರ ಏನೀ ಎತ್ತರ
ಹುತ್ತವು ಎತ್ತಣವೆಂಬುದಕುತ್ತರ

ಕುತ್ತಿನ ದಿನದಲಿ ಹುತ್ತದ ನಂಜನು
ಬಿತ್ತಿರಿ ಮನೆಯಲಿ ಎನ್ನುವ ಎತ್ತರ

ಮತ್ತಿನ ಇರುಳಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಸೂಳೆಯ
ಕತ್ತಿನ ಹಾರದ ನೇಣಿನ ಎತ್ತರ

ಕತ್ತಿಯ ಇರಿತವು ಹಗೆಗಳಿಗಲ್ಲ
ಹಿತ್ತಲ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ, ಎತ್ತರ!

ನೆತ್ತರನೊಯ್ದರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡು
ಹತ್ತಿಯ ನೂಲನು ಸುತ್ತುತ ಬಂದು

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: kn.wikipedia.org )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s