ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರಹ ಮಾತುಕತೆ – 2

 ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.
 ವಿವೇಕ್ ಶಂಕರ್.

ಹಿಂದಿನ ಓಡುತಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರಹದ ನಡುವಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಹ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು.

ಕರ‍್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಳನುಡಿಗಳು (dialects) ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಒಳನುಡಿಗಳನ್ನು ಬರಹಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದೇ? ಇಳಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು? ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಆಗಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಇಲ್ಲವೇ ಬರಹದ ತೊಂದರೆಗಳೇ? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಓಡುತಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.Categories: ಅರಿಮೆ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s