ಬಸಿರಗೂಸು

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ.
a-flowers_in_her_hand-1388575

ಚೆಲುವ ಬಿಂದಿಗೆಯೊಳಗೆ
ಹೊಳೆವ ತಿಂಗಳ ಪಡಿನೆಳಲು
ಬೆಳೆಯುತಿದೆ ಬೆಳಗುತಿದೆ
ಅಲುಗದೆ ತಿಳಿನೀರು ತುಂಬಿರಲು|

ಮೇಲ್ನೆಲದ ಕೊಳದೊಳಗೆ
ಮುತ್ತಿನ ತತ್ತಿಯ ಬಿಟ್ಟಿಹರು
ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತನಿಕ್ಕಲು
ಬಲಿತು ಬೀರುವುದು ಹೊಗರು|

ಹೂದೋಟದ ಬಾನಿಯೊಳು
ಮಿನುಗುತಿದೆ ಬಾನ ಚುಕ್ಕಿ
ಬಾಡದ ಬೆಳದಿಂಗಳಿರಲು
ಮಿರುಗುವುದೋ ಕಣ್ಣ ಕುಕ್ಕಿ|

ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲು ನೀರು
ಜಾರಿತೇ ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಕೂಸು
ಕೆಂದುಟಿಯ ಮೆದುಮಯ್ಯ
ಕೊಳೆಯಿರದ ತಿಳಿಯಾದ ಮನಸು|

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: wallpapersinhq.in)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.