ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಕಲ್ಪನಾ ಹೆಗಡೆ.
balekayi chips
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
1) ಬಾಳೆಕಾಯಿ
2) ಎಣ್ಣೆ
3) ಮೆಣಸಿನಪುಡಿ
4) ಉಪ್ಪು

ಮಾಡುವ ಬಗೆ:
ಮೊದಲು ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಗುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕರಿದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ. ಆನಂತರ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನೀಡಿ.

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: