ಬಸ್ಸಿನ ಗೋಳು

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ.

sadbus

ಎಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಚಳುವಳಿ ನೆಡೆದರೂ
ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಬೀಸಿ
ಮುಕಮೂತಿ ಒಂದು ನೋಡದೆ
ಮಾಡುವರೆನ್ನನು ಗಾಸಿ

ಕಿಟಕಿ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವರು
ಹರಡಿ ಗಾಜಿನ ರಾಶಿ
ಸುಕಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವರ್
ಹುಚ್ಚು ಮನುಜರು ರೋಸಿ

ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳು ಸರಕನ್ನೆಲ್ಲ
ದಿನವೂ ಹೊತ್ತು ಸಾಗ್ಸಿ
ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಕೊಡುವರು
ಇಂತಾ ಶಿಕ್ಶೆ ಪಾಸು

ಮೀರಿದ ಬಾರಕೂ ಜಗ್ಗದೆ ಓಡುವೆ
ಕಶ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿ
ಉಪಕ್ರುತಿ ನೋಡದೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವರು
ನಡುಬೀದಿಯಲಿ ನಿಲ್ಸಿ

ನೂರ‍್ಕಾಲಕ್ಕು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿರಿ
ಮನದಲ್ಲಿದನು ಜಪಿಸಿ
ಉಪಕಾರವನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಲ್ಲವೆ
ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಶಿ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ:  k2.pl )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.