ಜೀವನದ ಸಂತೆಯಲಿ…

– ಸಿಂದು ಬಾರ‍್ಗವ್.

alone

ಜೀವನದ ಸಂತೆಯಲಿ ತಿರುಗ ಹೊರಟಿರುವೆ
ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ

ಕನಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಕುಳಿತಿರುವೆ
ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕತೆಯ ಹೇಳುತಿರುವೆ

ಕೊಳ್ಳುವರೋ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹಾಕುವರೋ
ಅವರನೇ ನಂಬಿರುವೆ

ಮೋಸ ಮಾಡುವರೋ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವರೋ
ಒಂದೂ ಅರಿಯದಾದೆ

ಮುಗ್ದೆ ನಾನು, ಮನಸ್ಸು ಮುದ್ದೆಯಂತೆ
ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದ ಸ್ಪಾಂಜಿನಂತೆ

ಮೆದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾವನೆಗಳು
ಹಳಸದು ಹಳತಾದರೂ ಪಾಚಿಯಂತೆ

ಮಳೆಗಾಲಕೆ ನಳನಳಿಸುವ ಲಿಲ್ಲಿಹೂವು
ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಕೆರೆಯಂತೆ

ಸಾಗುತಿದೆ ಬಾಳು ನದಿಯಂತೆ ಉದ್ದವಾಗಿ
ಹರಡಿದೆ ಕನಸು ಬಾನಿನಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ

ನಗುವು ಅಳುವು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಮೂಲಿ
ನೆನಪುಗಳ ಮಳಿಗೆಯೊಂದಿದೆ ಜೀವನದ ಸಂತೆಯಲಿ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: imageshunt.com )

ಇವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: