ಕರೆದಂತೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ..

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

romantic-silhouette-love-landscape-nature-beautiful-red-sunset-sky-paradise-maldives-indian-ocean-couple-indian-ocean

ಕರೆದಂತೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ
ಹೊರ ಬಂದು ನೋಡಲು
ಕಂಡೆ ಅದೇ ನೆರಳನ್ನ

ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಲಿ ತೇಲಿ ಬಂತು
ಅವನ ನಗುವಿನ ಅಲೆ
ಅದಾಗಿತ್ತು ಸೆಳೆಯುವ ಬಲೆ

ಸಣ್ಣ ಕೂಗಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮನವು
ಹುಡುಕಲು ನಾನು ಸುತ್ತಲೂ
ಬಾಹುಗಳಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿತ್ತು ನಡುವು

ಬೆರೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ನಯನಗಳು
ಬರೆದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕವನಗಳು
ಕಂಡೆ ಎರಡು ಒಡಲು ಬೆರೆತಂತೆ ನೆರಳು

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: wallpapers-kids.com)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s