ಹಣತೆ

– ಅಂಕುಶ್ ಬಿ.

deepavali-hanate

ಹಲವಾರು ಬಾರಿ
ರೇಗಿಸಿದ್ದೆನು ಹಣತೆಯ
ನಿನ್ನದು ಬಕಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆ
ನಕ್ಕಿತ್ತು ಹಣತೆ, ಬೆಳಗಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ

ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ
ಟೀಕಿಸಿದೆನು ಹಣತೆಯ
ನೀನು ಉರಿದ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಯುವುದೊಂದೆ ಬಸ್ಮ
ಮೌನದಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು ಹಣತೆ

ಮಗದೊಂದು ಬಾರಿ
ಜರಿದೆನು ಹಣತೆಯ
ನಿನ್ನಯ ಒಡಲು
ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಕಡಲು
ನೀರವತೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಿತ್ತು ಹಣತೆ

ಅದೊಂದು ದಿನ
ಕಗ್ಗತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಕಾಡಿತ್ತು ಬಯವು
ಮೂಡಿತ್ತು ಹಣತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಲವು

ಅಂದಿನಿಂದಲೆ ಹಣತೆಯನು
ಇಟ್ಟಿರುವೆನು ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ
ಮನೆಯ ಬೆಳಗಲೆಂದು
ಮನದ ಕತ್ತಲೆಯ ತೊಡೆಯಲೆಂದು

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: avadhimag.com)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s