ಇನ್ನ ತಡಮಾಡಿದ್ರ ನೀ ಹಿಂಗ..

– ಸದಾನಂದ.ಬ.ಸಕ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.

love-1

1. ಎದ್ಯಾಗಿನ ಮಾತು ಬಯಲಾಗ ಬಂದು
ಹಸಿಯಾತ ಅಂಗಳ
ಕಿವಿಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕೊಳಲಿಲ್ಲ
ನೀ ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಆತು ತಿಂಗಳ
ಇನ್ನ ತಡಮಾಡಿದ್ರ ನೀ ಹಿಂಗ
ಆಗತೈತಿ ನನ್ನ ಹ್ರುದಯ ತಂಗಳ

2. ನಗುವಿಗೆ ನಡಕ ಬಂದಿತ್ತ
ಬಯಕೆಯ ಬತ್ತಿ ಹೊತ್ತುರಿದಿತ್ತ
ನೀ ಹಸಿರಾಗಿ ಎದರ ನಿಂತಾಗ
ನಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಕರ‍್ದಾಗ

3. ಇಬ್ಬರಿಗು ಬಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಕನಸು
ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾ, ನಿನಗೆ ಕೊನೆಯಿಂದಾ
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕನಸಿಗೆ ಮದ್ಯಂತರ ಬೇಕೇ?
ಜೊತೆಯಾಗೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇಕೆ?

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: whatsappstatus1.net )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s