ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೇನಾಗಿದೆ…

– ಸಿಂದು ಬಾರ‍್ಗವ್.

kamala

ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೇನಾಗಿದೆ
ಮನಸೀಗ ಏಕೋ ಮರೆಯಾಗಿದೆ
ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಉಸಿರಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೀಗ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿದೆ

ಕರಗಿದೆ ಮನ ಕರಗಿದೆ
ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಈ ಮನ ಕರಗಿದೆ
ಮುಳ್ಳಿನ ನಡುವಲಿ ಆ ಸುಮದಂತೆ
ಅರಳಿದ ಹೂಮನವ ನಾ ನೋಡಿದೆ

ಹಾರಾಡಿದೆ ಮನ ಹಾರಾಡಿದೆ
ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಸೇರಿದೆ
ಮೋಡದ ಮರೆಯ ಕಿರಣಗಳಂತೆ
ಮನದ ಆಳಕೆ ನೀ ಇಳಿದೆ

ಹಾಡಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದೆ
ಜೋಡಿಯ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೊಗಳಿದೆ
ಕೆರೆಯ ಕಮಲಕೆ ನಾಚಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿ
ನಗುತ ಕೆನ್ನೆಯು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ

ಕುಣಿದಿದೆ ಮನ ಕುಣಿದಿದೆ
ನವಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಲಿದಿದೆ
ಮಂದಾರಹೂವು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ
ಮದುವೆ ಸಂಬ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: make2fun.blogspot.in )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s