ದೂರ ಸರಿದವಳು…ಆಕೆ!!

ಸಿರಿ ಮೈಸೂರು.

ಕನಸು ಕೊಟ್ಟವನಾತ, ಮನಸು ಇಟ್ಟವನಾತ
‘ಜೀವವು ನೀ, ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬರಿ ನೀ’ ಎನ್ನುತ ಮನಸು ಕರಗಿಸಿದವನಾತ
ಈ ಪರಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಉಂಟೆಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಉಳಿಸಿದವನಾತ!

ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಸಿದವಳಾಕೆ, ಇಲ್ಲವೆಂದವಳಾಕೆ
‘ಕಶ್ಟವು ಜೀವನ, ನಮ್ಮಿಬರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಯಣ’ ಎನ್ನುತಲೇ ಸೋತವನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದವಳಾಕೆ
ವಿಚಾರಗಳ ಬರಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರುಶಿ ಮಾಡಿ ಕನಸುಗಳ ಬೆಳೆಸಿದವಳಾಕೆ

ಅಂದು.., ಕನಸುಗಳ ಕುರುಡೆಂದವನಾತ, ಜೊತೆಗಿರಲು ಜಗವು ಬಿಡದು ಎಂದವನಾತ
ಅಂದೇ.., ಕನುಸುಗಳ ಹೊಸಕಿದವಳಾಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂದವಳಾಕೆ

‘ಜೀವದ ಗೆಳತಿ ನೀ’ ಎಂದವನು ‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬಳು ಗೆಳತಿ’ ಎಂದಾಗ ಕಂಬನಿಯೊರೆಸಿಕೊಂಡು
ದೂರ ಸರಿದವಳು…ಆಕೆ!!

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ:  heartbreak-quotes.shtml )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s