ಅಂತರಾತ್ಮ, Inner self

ಕವಿತೆ: ಅಂತರಾತ್ಮದೊಡನೆ

– ಸ್ಪೂರ‍್ತಿ. ಎಂ.

ಅಂತರಾತ್ಮ, Inner self

ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ
ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಮಾತನಾಡಲೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು

ಸಹನೆಯಿಂದಾಲಿಸುವೆಯಾ
ನನ್ನ ಮಾತು
ಹೇಳುವೆನು ನಿನಗೆ
ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು

ತಪ್ಪಿದೆ ಒಪ್ಪಿದೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿನಿತು
ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆಲ್ಲವನು
ಈ ಹೊತ್ತು

ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು
ರಕ್ಶಿಸಿದೆ ನೀನೆನ್ನ
ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು

ಬೇಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ
ಮಗುವಂತೆ ಅತ್ತು
ಕಡೆವರೆಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಕಾರವ ಬಿತ್ತು

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com )

2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: