ಕವಿತೆ : ಮಾಯಾಮ್ರುಗ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ

ವೇಣು ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ.

ಮಾಯಾಜಿಂಕೆ, magical deer

ಈ ಮೊದಲು ​
ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರೆ ​
ಸಾವಿರ ರಾತ್ರಿ ಸರಿದವೆಂದು ​
ಮುಸುಗು ಹೊದ್ದು ಮಲಗುತಿದ್ದೆವು​

ಆದರೀಗ ಒಂದೊಂದು ರಾತ್ರಿಯೂ​
ಸಾವಿರ ರಾತ್ರಿಗಳಾಗಿ ​
ದಿನ ದಿನವೂ ಮುಸುಗು ಹೊದ್ದು ​
ಮಲಗಲಾಗದೆ ನಿದ್ದೆಗೆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ​

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕನಸೂ ನಾವಿರುವ ​
ಮನೆಯ ಹಾದಿಬದಿ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ​
ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಸಿವು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು
ಉಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ
ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ​

ಮಹಾಮಾಯೆಗೆ ಬಿದ್ದ ನಾವು ​
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿಯೇ ​
ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ​
ಪೂರ‍್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಎಂದರೂ ಸರಿ ​
ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೂ ​
ಸರಿ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ​

ಮಾಯಾಮ್ರುಗ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ ​
ಕಣ್ತೆರೆದ ಕ್ಶಣದಿಂದಲೆ​
ನಗು ಬರದಿದ್ದರೂ ನಗಬೇಕು ​
ಅಳು ಬಂದರೂ ನುಂಗಬೇಕು ​
ಪರೀಕ್ಶೆಯಲಿ ಪಾಸಾದರೂ ಸರಿ ​
ಪೇಲಾದರೂ ಸರಿ

( ಚಿತ್ರಸೆಲೆ : pixabay.com )

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: