ಟ್ಯಾಗ್: ಅದ್ಯಾಯ

ಕುಶಿ, ನಲಿವು, happiness

ಕವಿತೆ : ಈ ಬದುಕೆಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ

– ಶಶಾಂಕ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಈ ಬದುಕೆಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯೆಂಬುದು ಗತಿಸಿದ ಅದ್ಯಾಯ ನಾಳೆಯೆಂಬುದು ಮರೀಚಿಕೆಯ ಅದ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅದ್ಯಾಯ ನಿನ್ನೆ ಸೋತವನು ನಾಳೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಇಂದು ಗೆದ್ದವನು ಮುಂದೆ ಸೋಲಬಹುದು...