ಟ್ಯಾಗ್: ಕಾಡುವ ನೆನಪು

ನೆನಪಿನಾಳದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ

– ಚಂದ್ರಮತಿ ಪುರುಶೋತ್ತಮ್ ಬಟ್. ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನದವರೆಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತಹ ಜಾಗ ಇದು. ಒಂದು ಶತಮಾನವಾದರೂ...

ಒಲವು, ಪ್ರೀತಿ, Love

ಕವಿತೆ: ಮಿನುಗು ತಾರೆ ನೀನು

– ವಿನು ರವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಹುಡುಕಿದೆ ನಿನ್ನಾ ನೀನೇಕೆ ಕಾಣದೆ ಕಾಡಿದೆ ನನ್ನಾ ಜಗಕೆ ಒಲಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ನಿನಗೆ ಒಲಿದೆನಲ್ಲ ನಾನು ಒಲಿದು ಬಂದ ನನ್ನ ನೀನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇನು ನಿನ್ನಂತೆ ಸೆಳೆದವರ...

ಮನಸು, Mind

ಕವಿತೆ: ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲಿ…

– ನವೀನ್ ಜಿ. ಬೇವಿನಾಳ್. ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ ಹಿಂಬದಿಗೆ ತಳ್ಳುವೆವು ಸುಂದರ ಸುಮದುರ ಕ್ಶಣಗಳ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹಣವುಂಟು ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಹಣದಿಂದ ಸಮಯವ ಕರೀದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಲಬ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಾಯಲೋಕದ...