ಟ್ಯಾಗ್: ಕುಶ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಕುಶ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರನ ವಚನದ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು: ಕುಶ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.1700 ಊರು: ಕುಶ್ಟಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 99 ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತನಾಮ: ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಘನಲಿಂಗಗುರು        ...