ಟ್ಯಾಗ್: ಚುಟುಕುಗಳು

ಚುಟುಕುಗಳು

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ***ಹೂವು*** ಮಂದಹಾಸದ ಮಾದರಿಯೇ ಹೂವು ಮನತಣಿಸೋ ಮುಗ್ದತೆಯೇ ಹೂವು ಮಕರಂದದ ಮನೆಯಿದು ಹೂವು ಮುಡಿಗೇರೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹೂವು ***ಮಂಜು*** ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ ಮೊದಲಾಗೋ ಮಂಜು ಚಳಿಗಾಲದ ಚಾಯೆ ಈ ಮಂಜು...

ಚುಟುಕುಗಳು

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ***ಮುನಿಸು*** ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸು ಬಳಲುತಿದೆ ಮನಸು ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಈ ಮುನಿಸು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳೂ ಸೊಗಸು   ***ಬವಣೆ*** ನೆನ್ನೆಯದೂ ಬವಣೆ ನಾಳೆಯದೂ ಬವಣೆ ಇಂದು ಅದ ನೆನೆಯಬೇಡ ಇರುವ...

ಚುಟುಕುಗಳು

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. *** ಕೊರಗು *** ಇಂದೇಕೆ ನಾಳೆಯ ಕೊರಗು ನಾಳೆ ಮರಳಿಸುವುದೇ ಈ ನಾಳ ? ಮುಂದೇನೋ ಎಂದು ಮರುಗದೆ ನಲಿಯುತ ನೋಡು ಇಂದಿನ ಬಾಳ    *** ದಣಿವು *** ಮಲಗಿದ್ದು...