ಟ್ಯಾಗ್: ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ

ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ

–ಅ.ರಾ.ತೇಜಸ್ ನಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಹುದು ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ದೂರದವರೆಗೂ, ಕಾಣದವರೆಗೂ ದೇಶದ ಅರಾಜಕತೆ, ಬ್ರಶ್ಟತೆ, ಕೋಮುವಾದಗಳ ಪ್ರತಿನಿದಿಸುವ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ.. ಮಂದಿ ಸಾಗಿಹರು ಸಾವಿರಾರು ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೆಳೆದ ರಸ್ತೆಯೊಡನೆ ಗಮ್ಯಸ್ತಾನದೆಡೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹೊರಟಿಹರು...

Enable Notifications