ಟ್ಯಾಗ್: ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗೊಜ್ಜು

ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪಿನ ಗೊಜ್ಜು

– ರೇಶ್ಮಾ ಸುದೀರ್. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ‍್ತಗಳು ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪು ——– 2 ಕಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ————- 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ————- 1 ಗೆಡ್ಡೆ ಟೊಮೇಟೊ ——— 3 ದನಿಯಬೀಜ ——— 1 ಟೀ ಚಮಚ...