ಟ್ಯಾಗ್: ಸ್ಟೆಪನೀ ಕ್ವೊಲೆಕ್

ಗುಂಡು ತಡೆದ ಹೆಣ್ಣು: ಸ್ಟೆಪನೀ ಕ್ವೊಲೆಕ್

– ಸಂದ್ಯಾ ದರ‍್ಶಿನಿ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಎರಗುವ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಯ್ಯಿಗೆ ತಾಕದಂತೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಗುಂಡುತಡೆ (bullet proof) ಉಡುಪು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ !? ಹವ್ದು, ಸ್ಟೆಪನೀ ಕ್ವೊಲೆಕ್ (Stephanie Kwolek)  ಇವರೆ ಗುಂಡುತಡೆ...

Enable Notifications