ಟ್ಯಾಗ್: ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು

ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು, ಬಾವ ನವನವೀನ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. “ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು, ಬಾವ ನವನವೀನ”. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಓದುಗರೇ, ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ...