F1 ಕಾರು

F1 ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ!

– ಕಾರ‍್ತಿಕ್ ಪ್ರಬಾಕರ್ F1 ಓಟದ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಹ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಪಯ್ಪೋಟಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಏನು? ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರು

F1 ಕಾರಿನ ಕಟ್ಟಣೆ

– ಕಾರ‍್ತಿಕ್ ಪ್ರಬಾಕರ್ ಕಳೆದ ಬರಹವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, F1 ಪಯ್ಪೋಟಿಯ ಕಟ್ಟಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿದೂಡುಕದಂತಹ (turbocharger) ಕಸುವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಏರ‍್ಪಾಡು ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರು