first aid

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಕಯ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲಾರಯ್ಕೆ

– ಆನಂದ್ ಜಿ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು: ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಗಾಬರಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದ ಹಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ