ಟ್ಯಾಗ್: ರಿನ್ಸೆಲೀರ್

ಬಾನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿ ಹುಟ್ಟುಗೆಯ ಸಿಹಿವಲಯ ಪತ್ತೆ

– ಸುಜಯೀಂದ್ರ ವೆಂ.ರಾ. ಉಸಿರಿ ಬಾನರಿಮೆ(Astro biology) ಅರಿಗರು ನಕ್ಶತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿರುವ(galaxy) ಜಯ್ವಿಕ ಕಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ “ಸಿಹಿ ವಲಯ”ವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ‍್ಕ್ ನಗರದ ರಿನ್ಸೆಲೀರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದ(Rensselaer Polytechnic Institute) ಕೆಲವು...

Enable Notifications