Czech Republic

ಬೂತದ ಚರ‍್ಚು

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ದೇಶದ ರಾಜದಾನಿ ಪ್ರಾಗ್ ನಿಂದ ಪೂರ‍್ವಕ್ಕೆ 200 ಕಿ.ಮಿ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ಲುಕೋವಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ.

ಜಪಾನಿನ ಮುಪ್ಪು ಕರ್‍ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ!

– ಚೇತನ್ ಜೀರಾಳ್. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಾದವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಪದ್ದತಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ