ದಿನದ ಬರಹಗಳು July 5, 2017

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

– ಕಲ್ಪನಾ ಹೆಗಡೆ.   ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ‍್ತಗಳು 1. 10 ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು 2. 8 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3. 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ 4. 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ 5. 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 6. 1 ಚಮಚ ಓಂಕಾಳು 7. ಅರ‍್ದ ಚಮಚ...

ಗುರಿಯ ಮರೆಸಿತು

– ಬಾಸ್ಕರ್ ಡಿ.ಬಿ. ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟ ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ ಹೊರಟಾಗ ಗುರಿಯ ಮರೆಸಿತು ಯೌವನವು ಆಗ ಆನಂದದಿ ಕ್ಶಣವ ಕಳೆವಾಗ ಅನಿಸಿತಾಗ ಜೀವನ ಸುಂದರ ಗುರಿಯ ಮರೆಸಿತು ಯೌವನವು ಆಗ ಜಂಗಮವಾಣಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದಾಗ ಸೌಕ್ಯವೆನಿಸಿತಾಗ ಸಮಯ ಗುರಿಯ ಮರೆಸಿತು ಯೌವನವು ಆಗ ಒಲವಿನ ಪತ್ರಿಕೆ...