ಜೂನ್ 18, 2019

ಬೂಕಂಪ, Earthquake

ಕತೆ : ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು

– ಜಿ. ಹರೀಶ್ ಬೇದ್ರೆ. ( ಬರಹಗಾರರ ಮಾತು : ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಯನ್ನುಓದುಗರ ಮುಂದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ) ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಏನು ಮಾಡಿದರೆ...