Month: May 2019

ಬನಾರಸಿನ ಮಣಿಕರ‍್ಣಿಕಾ ಗಾಟಿನ ‘ಡೋಮರು’ – ಸ್ವರ‍್ಗದ ಬಾಗಿಲ ಕಾವಲುಗಾರರು

– ಮಾರಿಸನ್ ಮನೋಹರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಚಿತೆಯಿಂದ ಎಳೆದು ತಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು! ಇದು ಬನಾರಸಿನ

‘ಓರಡೋರ್-ಸುರ್-ಗ್ಲೇನ್’: ಕ್ರೌರ‍್ಯ, ದೌರ‍್ಜನ್ಯದ ಕುರುಹು ಈ ಗ್ರಾಮ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ದೌರ‍್ಜನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾದದ್ದು. ಜಲಿಯನ್‍ವಾಲಾ ಬಾಗ್