ಟ್ಯಾಗ್: ಕವನ

ಒಲವು, ಪ್ರೀತಿ, Love

ಅಶ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಶ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಣಿಸಿ ಕಶ್ಟಪಡದಿರು – ಕಂತು 2

– ಮನು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ. ಕಂತು1 ಮತ್ತೊಂದು ಕವಿತೆ : ಹುದುಗಲಾರದ ದುಃಖ ಹುಗಿದಿರಿಸಿ ನಗೆಯಲ್ಲಿ ನಸುನಗುತ ಬಂದೆ ಇದಿರು; ಇನಿತು ತಿಳಿಯದ ಮೂಢನೆಂದು ಬಗೆದೆಯೆ ನನ್ನ ಇದು ಯಾವ ಊರ ಚದುರು ?...

ಕಿರುಗತೆಗಳು, ಪುಟ್ಟಕತೆಗಳು, Nano Stories, Short Stories

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ***ತಪ್ಪು*** ಹ್ರುದಯ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೀವನದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಶಿಕ್ಶೆ ಶಿಕ್ಶೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡು ಕಲ್ಲನ್ನೂ ಕರಗಿಸಿದ ನಿನ್ನ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತೇ ? ಈ ಅಪೇಕ್ಶೆ! ***ತಾಕತ್ತು*** ಸುಂದರ...

ಕವಿತೆ: ನೀನೇಕೆ ಮರುಗುವೆ ಮನುಜ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಬರುವಾಗ ಏನು ತಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಂದೆ ಏಕೆ ನೋಯುವೆ ಮನುಜ ಏಕೆ ನೋಯುವೆ ಮಣ್ಣು ಗೆದ್ದು ಮೆರೆವೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕೊರೆದು ನಿಂತೆಯಲ್ಲ ಕ್ಶಣಿಕ ಸುಕವ...

ಕವನ – ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ

– ಶಶಾಂಕ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಯ ಆಲಿಂಗನ ಮನವ ಮುದಗೊಳಿಸಿದೆ ಆ ಮನದೊಳಗಿನಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಯಕೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತಿವೆ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲವ ಮರೆತು ಕಾರ‍್ಮೊಡ ಕರಗಿ ಹನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬದುಕ ಕಶ್ಟಗಳು ಕರಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಳೆಹನಿಗಳು...

ಕವಿತೆ: ಬಾವ ಶುದ್ದಿಯ ಬೆಡಗು

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಅಮರ ಜ್ನಾನದ ಸುದೆಯನುಣಿಸಿದ ಮರೆಯಲಾರದ ಗುರುವರ ಯಾವ ಉಪಮೆಗು ನಿಲುಕಲಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯ ಸಾಗರ ಉಸಿರು ಆಡುವ ಮಾಂಸ ಮುದ್ದೆಗೆ ಅರಿವು ನೀಡಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿನಯ ತೇಜದ...

ಕುವೆಂಪು, kuvempu

ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು – 17ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ತಿಯಾಯ್ತು ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಳಿವುದೆಂತು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಗೈವುದೆನ್ನ ತಿಂದು ಬಂದುದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೊಂದು ಕೊಂದು ನಡೆವೆ ಮುಂದು. ಒಂದು ನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಚೆಗೆ...

ಕುವೆಂಪು, kuvempu

ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು – 16ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಮೋಹ ( ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾತ ಟಾಗೋರ್ ಅವರ ಕವನದ ಅನುವಾದ. ಇವರ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.1861-1941. ) ನಿಡುಸುಯ್ದು ನದಿಯ ಈ ದಡ ಹೇಳಿತತಿ ನೊಂದು “ಬಲ್ಲೆ ಸುಖವೆಲ್ಲ ಆ ದಡದೊಳಿದೆ” ಎಂದು ಆ ದಡವೊ ಬಿಸುಸುಯ್ದು ನಿಡು ನುಡಿಯಿತೆದೆ ಬೆಂದು “ಸುಖವಿದ್ದರೆಲ್ಲ ಆ ದಡದೊಳಿದೆ” ಎಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು...

ಕುವೆಂಪು, kuvempu

ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು – 15ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಪೊದೆಯ ಹಕ್ಕಿ ಎದೆಯ ಹಕ್ಕಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕೂಗಿತು ಅದರ ಹಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಎದೆಯ ಗೂಡ ತಾಗಿತು ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ...

ಕುವೆಂಪು, kuvempu

ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು – 14ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಬೆಕ್ಕು – ಇಲಿ ಊರಿನ ಕೊಳೆಯನೆಲ್ಲ ತೊಳೆವ ನಿನಗೆಯೆ ತೊಳೆಯೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಓ ತೋಟಿ ಹಣವಂತರಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳನು ಕಟ್ಟುವ ನಿನಗೆ ಮಲಗೆ ಬಡಹಟ್ಟಿ ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಓ ಕೂಲಿಗಾರ ಪೈರನು ಬೆಳೆಯೆ...

ಕುವೆಂಪು, kuvempu

ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು – 13ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ನಾನು ಕವಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೃತಿ ಕಲೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಕವಿಯಲ್ಲ ಕಲೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೆಂಬ ಹೊಳ್ಳು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೆ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಬದುಕುವುದೆ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಸಾಧನೆಯ ಛಾಯೆ ಕಲೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮವದಕೆ ನೆಲೆ...