ಟ್ಯಾಗ್: ಜಂಬ

ಪ್ರಶ್ನೆ, Question

ಕವಿತೆ : ನೀ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾನವಾ

– ವಿನು ರವಿ. ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಜಿಂಕೆಯು ಯಾವ ಓಟದ ಸ್ಪರ‍್ದೆಯಲ್ಲು ಬಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ದಿನವೂ ಚೆಲುವಾಗಿ ಅರಳೊ ಹೂವು ಯಾರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮದುರವಾಗಿ ಹಾಡೊ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಯಾವ ಬಿರುದೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಜೀವಿಗಳ...

ಕವಿತೆ: ಹಣದ ಅಮಲು

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಆಸೆ ಕೈ ಬೀಸಿತೆಂದು ಜಗವು ಕಾಸಿನ ಬೆನ್ನೇರಿದೆ ಹಣದ ಅಮಲು ಅತಿಯಾಗಿದೆ ದನದ ನಶೆ ಏರಿತೆಂದು ಮನವು ಮರ‍್ಕಟವಾಗಿದೆ ಅಹಂ ಆರ‍್ಬಟಿಸಿದೆ ರೊಕ್ಕದ ರುಚಿ ಮೀರಿತೆಂದು ನಡೆಯು ರಕ್ಕಸವಾಗಿದೆ ಬಡವನ ಹಸಿವು...