ಟ್ಯಾಗ್: ನ್ಯೂರಾನ್‍

human brain

ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸೋ ಮನುಶ್ಯನ ಮೆದುಳು

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ.       ಕಂತು-1 ಮೆದುಳು ನಮ್ಮ ಒಡಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮನುಶ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟೂ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ; 20% ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆದುಳೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಟ್ಟೂ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ,...

ಮೆದುಳು – ಒಂದಶ್ಟು ವಿಶಯಗಳು

– ಡಾ. ರಾಮಕ್ರಿಶ್ಣ ಟಿ.ಎಮ್. ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ (spinal cord) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಾನವ ದೇಹದ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲವಾಗಿದೆ (Central Nervous System). ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲವು ನ್ಯೂರಾನ್ ಕೋಶ...