ಟ್ಯಾಗ್: ಪ್ರೀತಿ ಕವಿತೆ

ಒಲವು, Love

ಕವಿತೆ: ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೀತಿ

– ಪವನ್ ಎಮ್. ಬೆಟ್ಟದಮಳಲಿ. ಹಾಲ ಕೆನಯಂತೆ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆ ಇದೆ ಅವಳ ಗಲ್ಲದಳೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ಹೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ನೆ ಅದೇಕೋ ಕೇಳುತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ನಕ್ಕರೆ ಮೊಗವದು...