ಟ್ಯಾಗ್: ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು

ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ.   ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತರುಣನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೊಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ , ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ . ಕೂಡಲೇ ಆತ ತನ್ನ ಕಯ್ಚೀಲದಿಂದ ಒಂದು ನೋಟ್‍ಬುಕ್ಕನ್ನು...

Enable Notifications