ಟ್ಯಾಗ್: ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್

ಟೊಮೋಟೊ ಆಮ್ಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್

– ಸವಿತಾ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಳು – 6 ಬೆಣ್ಣೆ – 5/6 ಚಮಚ ಗಜ್ಜರಿ ತುರಿ – 1 ಬಟ್ಟಲು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿ – 1 ಬಟ್ಟಲು...