ಟ್ಯಾಗ್: ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ

ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು 2014 ರ ಕೊಂಡಿ

– ಸಂತೋಶ್ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್. ಹುಸಿ ಬದುಕಿನ ಹಸಿ ಹಸಿ ನೆನಪು ಕೊಳೆತು ನಾರುತಿತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಕಳಚಿ ಬಿಡು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಕೊನೇಪಕ್ಶ ಮರೆತು ಬಿಡು ಇನ್ನಾದರೂ ಹದಿಹರಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರ...

Enable Notifications