ಟ್ಯಾಗ್: ಸೋನೆ ಮಳೆ

paduvana ghattagalu

ಕವಿತೆ: ಮೂಡಣದ ಸಿಂದೂರ

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ಒಮ್ಮೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡು ನೀ, ಮಲೆಮಾರುತಗಳ ನೋಟವ ಸೀಳಿ; ಮೂಡಣದ ಸಿಂದೂರವೇ ಆಗಿರುವೆ ನೀ… ದ್ರುಶ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇಕೆ? ಕೆಂದಾವರೆಯಂತಹ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ! ನಿನ್ನ ಮುಂಗುರುಳೇ, ಸುರಿವ ಸೋನೆ ಮಳೆಯು!...

ನಿನ್ನ ನೆನಪು….

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ನಗಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಅಳಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಕಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನನ್ನಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ನಶಿಸದ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಿನ್ನ ನೆನಪು...