ಟ್ಯಾಗ್: Chocolate Icing

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಐಸಿಂಗ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್

– ಸವಿತಾ. ಕೇಕ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಗೋದಿ ಅತವಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು -1 ಬಟ್ಟಲು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಅತವಾ ಸಕ್ಕರೆ – 3/4 ಬಟ್ಟಲು ಹಾಲು – 1 ಬಟ್ಟಲು ಎಣ್ಣೆ ಅತವಾ...