cobra

ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾದ ಜಾನಪದ ಕತೆ: ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿ

– ಪ್ರಕಾಶ ಪರ‍್ವತೀಕರ. ದಟ್ಟವಾದ  ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ವಾಸಿಸುತಿತ್ತು. ಆಕಾರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲು ದೈರ‍್ಯ. ತನಗಿಂತ ಎಶ್ಟೋ

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಕಯ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲಾರಯ್ಕೆ

– ಆನಂದ್ ಜಿ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು: ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಗಾಬರಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದ ಹಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ