ಟ್ಯಾಗ್: evening

ಕವಿತೆ: ಬಾನಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿಯಾಟ

– ಸವಿತಾ. ಕಡಲ ಸೇರಲು ಓಡುತಿಹ ಸೂರ‍್ಯ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಬಾನಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿಯಾಟ ಮಳೆ ಮಿಂಚು ಕಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಮೋಡ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ ನಡುವೆ ಸೀಳಿದೆ ಬಿಸಿಲ ಕಿರಣ ಮುಳುಗಬೇಕಿನ್ನು ಸೂರ‍್ಯ ಬಣ್ಣ ಬೆಳಕಲಿ ಪ್ರಕ್ರುತಿಯ...

ಕವಿತೆ: ಜಾರುತಿಹುದು ಸಂಜೆ

– ಸರೋಜ ಪ್ರಶಾಂತಸ್ವಾಮಿ. ಜಾರುತಿಹುದು ಸಂಜೆ ಮೆರೆವ ಮುಗಿಲ ಮೇರೆಯನು ಸಾರಿ ಮುಸುಕಿದ ಮೇಗ ಸೀಮೆಯನು ಹಾರಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿದ್ದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿ ಗತಿಸುವ ರುತುವಿನೆಲ್ಲೆಯನು ಮೀರಿ ಹಾರುತಿಹುದು ಸಂಜೆ ಗಿರಿ ಶ್ರುಂಗ...

Enable Notifications