Military Dog

ಡಾಬರ್‍ಮನ್ – ಚುರುಕುತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ನಾಯಿಗಳು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಬರ‍್ಮನ್‍‍ ನಾಯಿಯು ಪ್ರಮುಕವಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯು ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ

ಜಾಣ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಚುರುಕುತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಜರ‍್ಮನ್ ಶೆಪರ‍್ಡ್

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರಾದ ನಾಯಿತಳಿ ಎಂದರೆ ಜರ‍್ಮನ್ ಶೆಪರ‍್ಡ್ (German