ಟ್ಯಾಗ್: South Africa

ಉಮ್ಲಾಂಗಾ – ಸ್ವಾಜೀಲ್ಯಾಂಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಣಿತ

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ.     ಸ್ವಾಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ (ಉಂಬುಸೊ ವೆ ಸ್ವಾಟಿನಿ) ದೇಶದ ಲುಡ್ಜಿಡ್ಜಿನಿ ರಾಯಲ್ ವಿಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉಮ್ಲಾಂಗಾ (ಜೊಂಡಿನ ಕುಣಿತ) ವಾರ‍್ಶಿಕ ನ್ರುತ್ಯದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಯುವತಿಯರು ದೇಶದ ಮೂಲೆ...

ಐ ಪಿ ಎಲ್ 10 – ಮರುನೋಟ

– ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಐ.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ. 10 ವರ‍್ಶಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾದನೆಯೇ. ಐ.ಪಿ.ಎಲ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ...