ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2021

ಕವಿತೆ: ಸೀರೆಗಳ ಅಳಲು

– ಗೀತಾ ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಬೀರುವಿನ ತುಂಬ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ ನೂರಾರು ತರಾವರಿ ಸೀರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೂ ಉಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ! ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚದೆ ಗಳಿಗೆ ಮುರಿಯದೆ ಆಯಿತಾಗಲೇ ಒಂದೆರಡು ವರ‍್ಶ ಸುಕಾಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ...