ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2021

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆ – ಯುರೋಪಾವೆಗ್ ಸ್ಕೈವಾಕ್

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ.   ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಇದೆಯೇ? ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದೇ ಆದಾರವಿಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ...

Enable Notifications