ಟ್ಯಾಗ್: ಗುದ್ದಲಿ

ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೇಸಾಯದ ಬಳಕಗಳು – ಕಂತು 2

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲ ಬಳಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಶ್ಟು ಬಳಕಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ… ರೋಣಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬತ್ತದ ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡಲು,...

ಗುದ್ದಲಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಗೆಲ್ಲಲಿ!

ಗುದ್ದಲಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಗೆಲ್ಲಲಿ!

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್. ಅಗೆಅಗೆವ ಗುದ್ದಲಿಯ ಬಗೆಬಗೆಯಲಿ ಬರೀ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಹುಗಿಹುಗಿದ ತಿರುಳನು ತೆಗೆತೆಗೆದು ಸುರುಳಿಯಲಿ ತೋರುತಿದೆ ನೋಡೀ ಗುದ್ದಲಿ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿದ ಗುದ್ದಲಿ ಹಳ್ಳವನೇ ತುಂಬುವುದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುವುದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೊಳಕೆಯ ನೋಡಲ್ಲಿ...