ಟ್ಯಾಗ್: International Worker’s Day

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆನ್ನುವ ‘ಕಾರ‍್ಮಿಕ’

– ಸುರಬಿ ಲತಾ. ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಇರುಳೆನ್ನದೆ ದುಡಿದೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯದು ಲೋಕ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಬೇಕೆಂದೆ ಹಗಲಾವುದು ಇರುಳಾವುದು ಬಿಸಿಲಾವುದು ಮಳೆ ಆವುದು ಕರ‍್ತವ್ಯವೇ ದೇವರೆಂದೆ ನಿನ್ನ...

ವಿಶ್ವಕಾರ‍್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಳಮೆಯತ್ತ ಒಂದು ಇಣುಕುನೋಟ

– ಹರ‍್ಶಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್. ಪ್ರತಿ ವರುಶದ ಮೇ 1 ರಂದು ವಿಶ್ವಕಾರ‍್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2014 ನೇ ವರುಶಕ್ಕೆ “ವಿಶ್ವಕಾರ‍್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ”ಯು ಪ್ರಾರಂಬವಾಗಿ 128 ವರುಶಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ,...

Enable Notifications