Reading

ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ. ಇದರಂತಹ ಸಂಕೀರ‍್ಣ ವಿಶಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮಾನವನು ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಇದುವರೆಗೂ

ಹೊತ್ತಗೆ ಓದುವವರು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರಂತೆ!

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ದಿನಾಲೂ ಹೊತ್ತಗೆ ಓದುವುದರಿಂದ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವರನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿಸಿದೆ!