Day: May 8, 2013

ಅಮೇರಿಕನ್ ಪುಟ್ಬಾಲೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ಮೂ…

– ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕತ್ತಲಗಿರಿ. ಕೆನಡಾದ ಟೊರಂಟೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಟ್ಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಾಳು ರಾಜರ್‍ ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಅವರು. ಇವತ್ತಿನ

ಸೆರೆ

ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ, ಮೇಲ್ಮೆಯಂತೆ ಹಿರಿಮೆಯಂತೆ. ಬಾಯ್ಗೆ ಬರ್‍ದಿಲ ಬಾನಹಾಲಂತೆ. ಹವ್ದೇ? ತೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡವಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ಅದು ಅಮರ್‍ದಲ್ಲ, ಬಾನಾಚೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಂಬರ,

ಕಯ್ದೋಟದ ಕಿವಿಮಾತು

ಕಯ್ದೋಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಳೆಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು, ಅವುಗಳ ಪೋಶಣೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು.